ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงโรงเรียนพัฒนศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางมาณวิกา เสรีทัพพ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,15:40  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ รอบรู้เมืองชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางพนอจิต ยังปักษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,12:24  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางยินดี ราชแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,15:26  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Logbook PLC กลุ่มพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนพัฒนศึกษา ปีการศึกษา2560
ชื่ออาจารย์ : นางมาณวิกา เสรีทัพพ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,14:50  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพลงน้ำตกเหวโหลม
ชื่ออาจารย์ : นางยินดี ราชแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,14:20  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..งานช่างเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายธีระวัฒน์ ทองทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2559,10:48  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลีลาศ
ชื่ออาจารย์ : นายธีรยุทธ แก้วเมฆา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2559,19:40  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการพับดอกบัว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภมรินทร์ รุจิรเสรีชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2559,19:38  อ่าน 557 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ลดเวลาเรียน กิจกรรม ยาดมสมุนไพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภมรินทร์ รุจิรเสรีชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2559,19:30  อ่าน 351 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิวาพร เกษมวราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2559,19:21  อ่าน 1031 ครั้ง
รายละเอียด..