ผู้บริหาร

นายวิทยา ศรีเปารยะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
e-office สพป.ชพ 2
ระบบสารสนเทศ EMIS
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2013
ปรับปรุง 03/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 335426
Page Views 463544
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก
2 โรงเรียนบ้านวังปลา ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก
3 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก
4 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม ตะโก ทุ่งตะโก
5 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ตะโก ทุ่งตะโก
6 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา ตะโก ทุ่งตะโก
7 โรงเรียนวัดท่าทอง ตะโก ทุ่งตะโก
8 โรงเรียนบ้านทับช้าง ตะโก ทุ่งตะโก
9 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ตะโก ทุ่งตะโก
10 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
11 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536110
13 โรงเรียนบ้านห้วยมุด ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
14 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม ปากตะโก ทุ่งตะโก
15 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ปากตะโก ทุ่งตะโก 093-5785733
16 โรงเรียนบ้านพังเหา ปังหวาน พะโต๊ะ
17 โรงเรียนบ้านปังหวาน ปังหวาน พะโต๊ะ 0 7762 0577-8
18 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ปังหวาน พะโต๊ะ 081-2718854
19 โรงเรียนบ้านคลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ 077620523
20 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง ปากทรง พะโต๊ะ
21 โรงเรียนบ้านปากทรง ปากทรง พะโต๊ะ
22 โรงเรียนพัฒนศึกษา ปากทรง พะโต๊ะ 077654568
23 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา พระรักษ์ พะโต๊ะ 0-7763-0048
24 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง พระรักษ์ พะโต๊ะ
25 โรงเรียนบ้านในหยาน พะโต๊ะ พะโต๊ะ
26 โรงเรียนเพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พะโต๊ะ พะโต๊ะ 0615562693
27 โรงเรียนบ้านปากเลข พะโต๊ะ พะโต๊ะ
28 โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) พะโต๊ะ พะโต๊ะ
29 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ พะโต๊ะ
30 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง พะโต๊ะ พะโต๊ะ
31 โรงเรียนประชาสงวน ทุ่งคาวัด ละแม
32 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ทุ่งคาวัด ละแม 077652484
33 โรงเรียนบ้านทับใหม่ ทุ่งคาวัด ละแม 077-587399
34 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม ทุ่งหลวง ละแม
35 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ทุ่งหลวง ละแม
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม
37 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม ละแม ละแม
38 โรงเรียนอนุบาลเอื้อมพร ละแม ละแม
39 โรงเรียนละแมวิทยา ละแม ละแม
40 โรงเรียนบ้านคลองสง ละแม ละแม 077-630060
41 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา ละแม ละแม
42 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ละแม ละแม
43 โรงเรียนบ้านทรายทอง ละแม ละแม
44 โรงเรียนประชาเอื้ออารี ละแม ละแม
45 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ ละแม ละแม
46 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สวนแตง ละแม
47 โรงเรียนบ้านดอนแค สวนแตง ละแม
48 โรงเรียนบ้านเขาตากุน สวนแตง ละแม
49 โรงเรียนบ้านดวด สวนแตง ละแม
50 โรงเรียนครนพิทยาคม ครน สวี
51 โรงเรียนบ้านคู ครน สวี
52 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ครน สวี
53 โรงเรียนวัดจันทราวาส ครน สวี
54 โรงเรียนบ้านเขาล้าน ครน สวี 0862692769
55 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง ครน สวี
56 โรงเรียนบ้านไทรล่า ครน สวี
57 โรงเรียนวัดท้องตม ด่านสวี สวี
58 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก ด่านสวี สวี
59 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน ด่านสวี สวี
60 โรงเรียนด่านสวีวิทยา ด่านสวี สวี
61 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต ด่านสวี สวี
62 โรงเรียนบ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ สวี
63 โรงเรียนวัดชุมแสง ทุ่งระยะ สวี
64 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งระยะ สวี
65 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ทุ่งระยะ สวี
66 โรงเรียนวัดท่าหิน ( ดรุณศึกษา ) ท่าหิน สวี
67 โรงเรียนบ้านหนองปลา ท่าหิน สวี
68 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ท่าหิน สวี
69 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี
70 โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง นาสัก สวี
71 โรงเรียนวัดนาสัก นาสัก สวี
72 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา นาสัก สวี
73 โรงเรียนบ้านยางงาม นาสัก สวี
74 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี นาสัก สวี 077-653525
75 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาสัก สวี
76 โรงเรียนวัดหนองบัว นาสัก สวี
77 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) นาโพธิ์ สวี 077531065
78 โรงเรียนวัดธัญญาราม นาโพธิ์ สวี
79 โรงเรียนบุญยสมบัติวิทยา นาโพธิ์ สวี
80 โรงเรียนสวีวิทยา นาโพธิ์ สวี
81 โรงเรียนชุมชนสวี นาโพธิ์ สวี
82 โรงเรียนวัดเชิงคีรี ปากแพรก สวี
83 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วิสัยใต้ สวี
84 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วิสัยใต้ สวี
85 โรงเรียนวัดควน วิสัยใต้ สวี
86 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง สวี สวี
87 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี สวี
88 โรงเรียนวัดพะงุ้น สวี สวี
89 โรงเรียนบ้านในหุบ เขาค่าย สวี 077-630065
90 โรงเรียนบ้านเขาค่าย เขาค่าย สวี
91 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด เขาค่าย สวี
92 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เขาทะลุ สวี 077620003
93 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เขาทะลุ สวี 077 620082
94 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เขาทะลุ สวี
95 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ หลังสวน
96 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ขันเงิน หลังสวน
97 โรงเรียนหลังสวนคริสเตียน ขันเงิน หลังสวน
98 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ขันเงิน หลังสวน 0-7754-1208
99 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ขันเงิน หลังสวน
100 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณาราม ท่ามะพลา หลังสวน
101 โรงเรียนบ้านดอนนน ท่ามะพลา หลังสวน
102 โรงเรียนวัดถ้ำเขาเงิน ท่ามะพลา หลังสวน
103 โรงเรียนวัดนพคุณ นาขา หลังสวน
104 โรงเรียนบ้านในเหมือง นาขา หลังสวน 077-595212
105 โรงเรียนวัดดอนวาส นาขา หลังสวน
106 โรงเรียนบ้านหนองปลา นาขา หลังสวน -
107 โรงเรียนวัดอัมพาวาส นาพญา หลังสวน
108 โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ นาพญา หลังสวน
109 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก นาพญา หลังสวน
110 โรงเรียนบ้านสะพานยูง นาพญา หลังสวน
111 โรงเรียนบ้านท้องครก บางน้ำจืด หลังสวน
112 โรงเรียนบ้านน้ำลอด บางน้ำจืด หลังสวน
113 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร บางน้ำจืด หลังสวน
114 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด บางน้ำจืด หลังสวน
115 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง บางน้ำจืด หลังสวน
116 โรงเรียนบ้านบางหยี บางน้ำจืด หลังสวน
117 โรงเรียนวัดนาทิการาม บางมะพร้าว หลังสวน
118 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน บางมะพร้าว หลังสวน
119 โรงเรียนบ้านน้ำตก บางมะพร้าว หลังสวน
120 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว หลังสวน 077652026, 077652025
121 โรงเรียนบ้านทับวัง บ้านควน หลังสวน
122 โรงเรียนบ้านคลองกก บ้านควน หลังสวน
123 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 บ้านควน หลังสวน
124 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ บ้านควน หลังสวน
125 โรงเรียนวัดชลธารวดี บ้านควน หลังสวน
126 โรงเรียนวัดดอนชัย พ้อแดง หลังสวน 077-596-395
127 โรงเรียนบ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน
128 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วังตะกอ หลังสวน 0-7754-5303
129 โรงเรียนบ้านคลองระ วังตะกอ หลังสวน
130 โรงเรียนตาแจ้งวังตะกอ วังตะกอ หลังสวน
131 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม วังตะกอ หลังสวน
132 โรงเรียนวัดสว่างมนัส หลังสวน หลังสวน
133 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หาดยาย หลังสวน
134 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ หาดยาย หลังสวน
135 โรงเรียนบ้านในกริม หาดยาย หลังสวน 077-505673
136 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ หาดยาย หลังสวน
137 โรงเรียนวัดวิเวการาม แหลมทราย หลังสวน
138 โรงเรียนวัดวาลุการาม แหลมทราย หลังสวน 077541765