กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.สุไมน๊ะ หมุดบิลเหล๊บ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภมรินทร์ รุจิรเสรีชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0