คณะผู้บริหาร

นายวิทยา ศรีเปารยะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา